Thanh toán, gạch cước hộ thuê bao trả sau khác của Viettel bằng thẻ cào từ bàn phím bạn bấm: 

*199*số điện thoại cần thanh toán*mã thẻ cào# rồi bấm phím gọi.

 

Cách thứ 2 bạn có thể sử dụng ứng dụng my viettel vào phần nạp thẻ để tiến hành nạp hộ.