Hiện Viettel có 10 gói cước trả trước bao gồm các gói cước sau:

--  Gói Tom690.